Дене тәрбиесі пәнінде білім беру жүйелерін қолдану - 2024
Санаты: Студент, Мұғалім
Деңгей: I
Пән: Дене тәрбиесі
Тест сұрақтары: қазақ тілінде
Жарна: 10000 тг - әр қатысушыға
= 10000 тг
Қатысу

Жетілдіру курсы

Қашықтықтан білім беру технологияларының отандық құрастырушысы — Зияткерлік технологиялар институты (ары қарай — Институты) жетілдіру курсына қатысуға шақырады. Курс тақырыптары заманауи зияткерлік технологияларды білім беруде қолдануға бағытталған. Барлық курс дәрістері Институтының қашықтықтан білім беретін порталдарын сабақ жүргізу барысында қолданудың әдіс-тәсілдеріне үйретеді. Институттың құқықтық құжаттары төменгі жақта көрсетілген.

Курсқа қатысу үшін порталда ашық орналасқан бейне материалдармен танысып, курс бағдарламасын меңгереді. Егер курс тақырыбы бойынша сынақ тапсырып, сертификат алуды көздесе жеке кабинеті арқылы курсқа тапсырыс беріп, жарнасын растағаннан кейін, сынақ тапсыру мүмкіндігіне ие болады. Қатысушыларға бір ғана жауабы бар күрделі 15 сұрақты құрайтын тест тапсырмасы ұсынылады. Сынақ қорытындысына сәйкес орнатылған нысан түрінде қорытындылық құжатын алады. Курс мерзімі: 72 академиялық сағат (6 кредит). Қашықтық тәсілмен өткізілетін барлық курс құжаттары электронды түрінде беріледі. Іштей өткізілетін курс құжаттары қағаз түрінде беріледі.

Қатысу тәртібі:

  • Қашықтық курстар порталына тіркелу;
  • Қашықтық курс ережелерімен танысу;
  • Ашық орналасқан бейне материалдармен танысып, курс бағдарламасын меңгеру;
  • Қатысушы санын көрсетіп курсқа өтініш беру;
  • Курс сынағының сұрақтарын жеке кабинет арқылы алу үшін ұсынылған әдістердің бірімен жарнасын аудару;
  • Сынақ сұрақтарына жауап беріп, қорытынды шығару үшін сынақ жауаптарын енгізу.

Курс талаптары:

  • Қатысушы ашық орналасқан бейне материалдарды орындауы керек.
  • Жауап парақшасын толтыру кезінде жауапкершілікпен толтырған абзал.
  • Барлық қажетті жауап кестесін толтыру міндетті.
  • Уақытында енгізмеген тапсырмалар үшін курс жарнасы қайтарылмайды.

Курстың мерзімі: 72 сағат (6 кредит). Курс бейнематериалдарын көріп шығып, ұсынылған тақырыптың мәні мен мағынасы ұнап жатса, тапсырыс беріп сынақтан өтуге болады. Сынақ нәтижесі бойынша курсты өту туралы сертификат беріледі. Барлығы жеке кабинет арқылы іске асырылады. Қатысар алдында жеке кабинетте орналасқан қатысу ережелерін зерттеп алуды ұсынамыз.

 

Зияткерлік технологияларды білім беру үдерісінде қолдану әдістері


2010 жылдың наурыз айында Қазақстан Республикасы қол қойған Болон декларациясының қағидаларын білім беру үдерісінде қолдану жолдарын түсіндіру мақсатында Зияткерлік технологиялар институты (ары қарай — Институт) ECTS типі бойынша кредиттердің есептелу тәртібінің ұсынады. Кредиттік оқыту технологиясы білім алушы мен оқытушының оқу жұмысы көлемінің біріздендірілген өлшем бірлігі ретінде кредитті қолдану арқылы, білім алушының пәндерді таңдауы және реттілікпен оқуын өз бетінше жоспарлауы негізінде жүзеге асырылады.

Курс тақырыптары заманауи зияткерлік технологияларды білім беруде қолдануға бағытталған. Барлық курс дәрістері Институтының қашықтықтан білім беретін порталдарын сабақ жүргізу барысында қолданудың әдіс-тәсілдеріне авторлық «TIRKEU» ақпараттық жүйесінің базасын қолдану арқылы үйретеді.

Еуропалық трансферт және кредиттік жинақтау жүйесі (European Credit Transfer System) білім беру траекториясы, оқу орны және оқыту елі ауысқан жағдайда білім алушылардың игерген оқу пәндерін салыстыру және қайта сынақтан өткізуде пайдаланылатын білім беру бағдарламалары сынақ бірліктерін белгілеу әдісі арқылы жүргізіледі. Кредиттік оқыту технологиясы білім алушы мен оқытушының оқу жұмысы көлемінің өлшем бірлігі ретінде кредитті қолдану арқылы, білім алушының пәндерді таңдауы және реттілікпен оқуын дербес жоспарлауы негізінде жүргізіледі. Оқу жетістіктерін бағалау халықаралық тәжірибеде қабылданған әріптік жүйедегі сандық эквивалентіне сәйкес келетін және білім алушылардың рейтінгін белгілеуге мүмкіндік беретін ұпай түріндегі оқу жетістіктерінің деңгейін бағалау жүйесі арқылы жүргізіледі. Жетілдіру курсы төңірегінде 1 кредит 12 академиялық сағатқа тең. Оны ішіне халықаралық семинарға, республикалық конкурсқа, конференция мен олимпиадаға қатысу кіреді. Сонымен қатар, курс тақырыбы бойынша берілген видео дәрістерді тыңдауы тиіс. Қатысушының өз еркімен жоспарлауына қол жеткізу мақсатында барлық видео дәрістер курс жарияланған парақта ашық берілген. Курс соңында тапсырылатын қорытындылық сынақта жеке кабинеті арқылы өздігімен тапсырылады. Институттың жүйесінде «A» дан «D» дейінгі және I мен IV ұпайлық деңгей аралығымен есептелетін бағалау қолданылады. Бұл бағалау тәртібінің барлығы кредитке теңестіріліп, («F») кредит бермейтін бағасыда қолданылады.

 



Жетілдіру курсы сертификаты Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 30 мамырдағы  № 343 бұйрығы қосымшасына сәйкес келеді.

Жетілдіру курсы Қазақстан Республикасы Әділет министрлігімен берілген тіркеу № 381-Е 21.02.2015 жылғы куәлігінің негізінде «TIRKEU» ақпараттық жүйесінің қашықтық білім беру базасы арқылы жүргізіледі.

Қатысуға 83 тапсырыс қабылданды.